Kunstgreb & Co. stiller skarpt på udvikling og innovation. I Kunstgreb & Co. arbejder vi målrettet med innovationsprocesser i danske og udenlandske offentlige og private virksomheder.

Hvad kan man bruge Kunstgrebsmetoden til?
Kort sagt til at skabe vækst og udvikling. Kunstgrebs innovationsmetode inddrager, involverer og forløser medarbejdernes skjulte kreative sider og potentialer. Metoden skaber nye overraskende løsninger til private og offentlige virksomheder og organisationers processer og produkter. Effektfulde løsninger, der fører til både organisatorisk og økonomisk vækst for de involverede virksomheder (se referencelisten).

Hvad er Kunstgrebsmetoden?
Det er en kreativ innovationsmetode målrettet til udvikling og procesoptimering. Metoden er inspireret af kunstnerens måde at tænke, arbejde og udvikle på.
Den er kreativ og sanselig og er med til at åbne ledelsens og medarbejderes øjne for nye måder at udvikle, arbejde og optimere på.
Metoden når helt ud til afkrogene i organisationen, og sætter her fuld spot på medarbejdernes og organisationens skjulte potentialer. Inspiration og værktøjer fra Teori U er inddraget i processen for at sætte spot de blinde pletter.
Walt Disney har også inspireret med den tænkning Disneykoncernen ideudvikler fra.

Kunstgrebsmetoden kan bruges til hele virksomheden – eller afdelinger af denne. Metoden egner sig lige godt til proces-, produkt- som kulturinnovationsforløb. Metodens værktøjer understøtter ligeledes individdets kreative kræfter.
Kort sagt en kreativ og afprøvet udviklings- og procesmetode der virker. Kunstgrebsmetoden er belønnet med to internationale førstepriser for bedste europæsike innovationsmetode og bedste nordiske voksenlæringsprojekt og Cand.merc.(psyk.), CBS, Christopher Lehnschau har er skrevet en Ph.d. om metoden.

Hvem er Kunstgreb & Co.?
Kunstgreb & Co. er et dusin specialuddannede danske, norske, finske og tyske konsulenter eller ”Kunstgrebsinnovatører”, som faciliteter danske og internationale virksomheders innovationsopgaver ved hjælp af Kunstgrebsmetoden. 
Det er rådgivningsvirksomheden Wischmann Innovation der står bag Kunstgreb & Co.  

Hvilken effekt giver Kunstgreb?
Siden 2010 har Kunstgreb & Co. skabt udvikling for både store, mellemstore og mindre private og offentlige virksomheder samt organisationer. Den korte og længerevarende effekt, der er skabt for de henved 200 virksomheder som allerede har benyttet Kunstgrebsmetoden, er den bedste dokumentation for at Kunstgrebsmetoden en virksom og kreativ vej til innovation.

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om hvordan Kunstgrebsmetoden kan give svar og hjælpe med at løse jeres behov og udfordringer.